Môj rodokmeň

Infolinka: +421 911 24 37 13

Objednávkový formulár
1.

Dodanie základných údajov

V prvom kroku spolupráce je nutné zhromaždiť základné údaje o predkoch klienta. Jedná sa predovšetkým o nasledovné: národnosť predkov, náboženstvo, región, v ktorom žili, údaje o kľúčovej osobe, primárne dátum narodenia a iné detaily, ktoré by mohli prispieť k jednoduchšej identifikácii osoby v archívoch.

2.

Konzultácia

S každým klientom sa snažíme osobne stretnúť a prekonzultovať všetky fakty, ktoré sú pre nás odrazovým mostíkom budúceho bádania. Po analýze získaných informácií náš bádateľ vypracuje približný časový aj finančý plán na vyhotovenie jednotlivých úkonov. Vypracovanie rodokmeňa nie je možné vyúčtovať presne, keďže je to časovo náročný proces.

3.

Predbežné stanovenie ceny

Výsledná cena môže byť vyššia až do 40% od pôvodnej kalkulácie. Všetky operácie sú však riadne podložené, čím sa snažíme seriózne pristupovať ku každej objednávke. Po zadaní záväznej objednávky vyžadujeme zálohu 50% z predpokladanej konečnej sumy.

4.

Genealogické bádanie

Po prijatí zálohy sa začína proces genealogického bádania v matrikách a obecných archívoch, kde mali osoby nahlásený trvalý pobyt. Bádanie je zdĺhavý proces, pretože všetky informácie nie je možné nájsť na jednom mieste. Naši odborníci musia častokrát cestovať po celom Slovensku aby získali potrebné informácie. 

5.

Grafická úprava

Keď bádatelia zoskupia všetky informácie, zostavia približnú podobu rodostromu a pošlú ju našim grafikom. Tí rodostrom spracujú do podoby, ktorú požadoval klient.

6.

Kompletizácia

Počas grafického spracovania rodostromu naši bádatelia skompletizujú všetky informácie do prehľadnej podoby, podľa požiadavky klienta (klasický text, zostavenie rodinnej kroniky, zostavenie rodinnej knihy). Po skompletizovaní všetkých informácií a grafického spracovania rodostromu je zákazka odovzdaná klientovi. Klient doplatí zostávajúcu sumu v čase odovzdania zákazky v hotovosti, prípadne prevodom na bankový účet ešte pred odovzdaním rodokmeňa.

Odkiaľ sa čerpajú informácie?

Primárnym zdrojom výskumu sú civilné a cirkevné matriky. Pred rokom 1985 boli prístupné len cirkevné matriky, ktoré sa však postupom času ukladali do viacerých štátnych archívov a je ich možné využívať. Civilné matriky nie sú voľne prístupné pre občanov, len na základe overeného splnomocnenia. Nakoľko väčšina klientov pozná mená svojich starých a prastarých rodičov, tieto matriky nie je nutné detailne prehľadávať. Medzi ďalšie nami využívané zdroje sú pozemkové a urbárske spisy, sčítania ľudu, súpis židov z roku 1848, ako aj iné šľachtické spisy.

Kedy budem mať vyhotovený rodokmeň?

Termín vyhotovenia je veľmi náročné presne určiť, nakoľko všetko závisí od konkrétnej zákazky, náročnosti vypracovania, ako aj spôsobou predloženia výsledkov. Štandardná doba vyhotovenia je do 3 mesiacov od uhradenia predbežnej zálohy. Doba vyhotovenia sa však môže pri komplikovanejšej zákazke predĺžiť. Z tohto dôvodu je potrebné dohodnúť zostavenie rodokmeňa v dostatočne dlhom čase predtým, ako ho chcete podarovať.